De Watervogels

Foto impressie van de Loosdrechtse plassen: Loosdrechtse plassen


welkom-16.jpg

De Loosdrechtse Plassen liggen ten noorden van de stad Utrecht. De basis voor het gebied is gelegd door de geologische situatie van laagveen tegen de Utrechtse heuvelrug. De Plassen zelf zijn ontstaan door vervening. De grens van het verveningsgebied wordt gevormd door de Vecht; een oude rivierloop door het veengebied. Door klei -afzettingen langs de loop van deze rivier is de geologische basis ter plekke veranderd. De Vecht heeft een hogere ligging dan de veenplassen en polders aan weerszijden ervan.

Het plassengebeid bestaat uit de volgende vijf plassen:

  1. De centraal gelegen eerste tot en met de vijfde plas. Deze plassen zijn geschikt voor vrijwel alle vormen van watersport. De plassen worden hoofdzakelijk gebruikt door kleine middelgrote zeil- en motorboten. Daarnaast wordt er ook geroeid en gevaren met kano's en sloepen. Met uitzondering van het oostelijk deel van de eerste tot en met de derde plas wordt een diepte van maximaal 1.45 meter gegarandeerd.
  2. Het Vuntusgebied aan de noordkant. Op deze plas zijn beperkingen voor het gebruik in verband met de natuurwaarden; alleen op deze plas en door een enkel trekgat (zonder ingeschakelde motor) kan nog worden gevaren. De plas is zodoende waardevol voor de kleine watersport.
  3. De Breukeleveense of Stille plas in het zuidoosten. Door planvorming heeft deze plas voor de waterrecreatie een beperkte functie. Met name bewoners van huizen die aan deze plas liggen en gebruikers van stacaravans in het recreatiegebied ten zuiden van de Nieuw Loosdrechtsedijk maken gebruik van dit water. Er is een depot gemaakt voor het bergen van slib uit het westelijk deel van de plas, één en ander is gedaan met het oog op verbetering van de waterkwaliteit van de plas.
  4. De Kievietsbuurt in het zuidwesten. De noordelijke Kievitsbuurt is mede ingericht voor toeristisch en verblijfsrecreatief gebruik. De zuidelijke Kievitsbuurt daarentegen is een natuurgebied met vele beperkingen. Varen daar is toegestaan, echter niet met ingeschakelde motor. Behalve als daar om speciale redenen een ontheffing voor is gegeven. Op de Loosdrechtse plassen zijn (op basis van luchttellingen in 1990) ruim 10.000 boten zowel op het water als op de wal. Het watersportgebied behoort hiermee tot de grootste van Nederland. Het merendeel van de boten ligt in havens waarvan zo'n drieduizend in verenigingshavens. Ook is in het plassengebied bij eilanden een groot aantal vrije ligplaatsen gemaakt.

Varen op de Loosdrechtse Plassen

Een goed gebruik van de Loosdrechtse Plassen is voor alle gebruikers van de plas van groot belang. Het beleid van de gezamenlijke watersportverenigingen Loosdrecht is dat watersporters in de meest brede zin gebruik moeten kunnen maken van dit mooie recreatiegebied. Een doorn in het oog van de gezamenlijke verenigingen en vele anderen is dat een enkeling misbruik maakt van de geboden faciliteiten. Dit door ongeoorloofd te snel, buiten de afgesproken tijden en op plaatsen die daarvoor niet bedoeld zijn, met of zonder vergunning te varen. We denken hier overigens niet alleen aan speedboten en kruisers maar ook aan sloepen die varen met snelheden waar ze nooit voor bedoeld zijn geweest. De ergernis over dit ongeoorloofd gebruik is voor het bestuur van de werkgroep Loosdrecht van het Watersportverbond aanleiding geweest om contact te leggen met de bevoegde instantie te weten het Plassenschap. Als resultaat van dit overleg waarin ook de politie participeerde heeft het Plassenschap twee bevoegde ambtenaren aangesteld die gaan controleren op ongewenst gedrag en die de bevoegdheid hebben bekeuringen uit te schrijven. Zo ook kan op hun advies de politie worden ingeschakeld.
Echter ook u kunt bijdragen aan een goed gebruik van de plassen. Ten eerste natuurlijk door zich aan de regelgeving te houden die voor het plassengebied is afgesproken. Belangrijk echter is dat op het moment dat naar uw idee misbruik wordt gemaakt van de faciliteiten u contact opneemt met het Plassenschap. Ook kan in speciale gevallen direct gebeld worden met de meldkamer van de politie (09008844).

Van Vecht naar Plas.

"Ondertussen betrad ik langzamerhand het heilige waarvan de kranten altijd vol staan, waar miljoenen gespendeerd worden aan kikkers en stilte, war treintunnels gebouwd worden om weilanden en spruitjesvelden te sparen; die binnentuin van vijftig bij vijftig kilometer, die Nederland koestert als het Groene Hart. De rivier de Vecht slingerde hoog boven het landschap, geleidelijk verdween iedere vorm van stad en nieuwbouw, alleen de golven waren nog te horen en het geloei van een koe. Ik belandde bij een huiselijk sluisje, ik liet me schutten door de sluiswachter en zijn vrouw, daarna sukkelde ik langs een groen kronkelend watertje dat uitmondde in de Loosdrechtse plas."

Citaat van Geert Mak uit "Het Ontsnapte Land", een verhaal over vaarwegen in het groene hart aan de hand van de almanak van zijn opa en schipper Jacob Mak. "Veel van wat mijn grootvader aan het begin van de vorige eeuw tegenkwam is verdwenen, echter een heleboel is bespaard gebleven".

Hoe treffend is dit citaat van Mak ook voor de vereniging De Watervogels, gelegen aan de oostelijke Drecht, een pittoresk vaarwatertje dat de verbinding vormt tussen Loosdrecht, Hilversum en s'Graveland. Op de doordeweekse dagen is de haven een baaierd van rust, waar slechts het gekwetter van de vogels de serene rust verstoort.

 


2021-08-04 Warning: Trying to access array offset on value of type int in /customers/a/5/6/dewatervogels.nl/httpd.www/report/report_teller_functions-inc.php on line 25 (10688)